بخش توسعه ، با هدف مشاوره، طراحی و تولید برنامه های کاربردی- سفارشی با کیفیت، برای پاسخگویی به نیازهای کسب و کار شما و سازماندهی اطلاعات شما بر اساس استاندارد های جهانی به ارائه و پیاده سازی راهکار های موثر و مبتکر به منظور مرتفع سازی نیازهای سازمانی شما می پردازد.


مراحل توسعه نرم افزار

تحلیل سیستم

نیازهای سیستم شما تحلیل و استخراج می شود و بر اساس این نیازها اقدام به برنامه ریزی و طراحی نرم افزار مورد نیاز شما خواهیم کرد.

توسعه

با تجزیه و تحلیل و تشخیص هدف کسب و کار شما، نیازهای سیستم شما تعیین می گردد. و در کلیه مراحل طراحی، تولید، توسعه، آزمایش و پیاده سازی نرم افزار، نیازهای شما با جزییات کامل لحاظ می گردد.

طراحی

طراحی نرم افزار با بالاترین استاندارد ها و کیفیت انجام می شود، که مورد رضایت شما قرار خواهد گرفت.

آزمایش

نرم افزار جهت کنترل کیفیت و حصول اطمینان از ارائه بهترین عملکرد، مورد آزمایش قرار گرفته و سپس به شما تحویل داده می شود.فعالیت‌های اصلی بخش توسعه شامل:

  • ارائه راهکار در زمینه کسب وکار های کلان
  • ارائه راهکار مناسب برای کسب وکارهای کوچک
  • مشاوره، طراحی و تولید نرم افزار بر اساس نیازهای سازمان های مختلف
  • آموزش، استقرار و پشتیبانی راهکارها و نرم افزارهای ارائه شده

تیم کاوش اطلاعات رادین پارسیان از توسعه دهندگان مبتکر با تخصص فنی در زمینه توسعه سایت ها و برنامه های کاربردی عملکرد فوق العاده ای را ارائه خواهد داد