فرض کنید دامینی به نام KaraParsian.ir دارید که در دونقطه مختلف جغرافیایی مثلا US و UK سایت داشته باشد ، حالا فرض کنید دو تا دامین کنترولر دارید که یکی در US به نام DC01 و دیگری در UK به نام DC02 قرار دارند .

اگر شما درDC01 یک OUبه نام OU01 بسازید مسلماٌ با Replication کردن بین دامین کنترولرها همین OU در DC02 ساخته می شود . حالا اگر یک User به نام TU01 در OU01 در دامین کنترولر DC01 بسازید اما قبل از اینکه با DC02 شروع به Replication کند OU01 در DC02 را Delete کنید بعد از تمام شدن Replication ،ةOU01 در DC01 نیز حذف می شود .

خب یک لحظه Pause کنید و به این سوال جواب بدین . چه اتفاقی برای TU01 افتاد؟آیا فکر می کنید TU01 با OU01 حذف شده است ؟ اما به یاد داشته باشید که وقتی ما OU را حذف کردیم در همان زمان OU خالی بود و هیچ Userی در آن ساخته نشده بود . در این سناریو کاربر TU01 به صورت اتوماتیک به Lost and Found Container انتقال می شود حالا کاربر TU01 یتیم می باشد چون هیچ OU مانند خانه خودش ندارد .

برای دیدن L&F لازم است Advance Featured را فعال کنید همانطور که مشاهده می کنید  Lost and Found Container به لیست اضافه می شود.