پیشنیازهای نصب IE 11

در ابتدا باید Knowledge Base های مورد نیاز IE11 را دانلود کنید این KBها شامل این موارد می باشد برای سیستم عامل 32 بیتی و 64 بیتی جداگانه دانلود شوند .

Necessary Updates   

-          KB 2533623

-          KB 2729094

-          KB 2731771

-          KB 2786081

-          KB 2670838

-          KB 2834140

Optional Updates

KB 2639308

-          KB 2888049

-          KB 2882822

 

بعد از دانلود Updates ، یک فولدر بنام Temp در درایو C در Root آن می سازید و کل فایل های دانلود شده که پسوند .Msu هستند را درون این فولدر قرار دهید سپس درون فولدر Temp فولدری بنام CabFiles  بسازید . سپس از طریق دستور زیر Update های با پسوند Msu را به Cab تبدیل می کنید . دستور زیر را به ازای تک تک آپدیت ها باید تکرار کنید :

C:\temp>expand "Windows6.1-KB2731771-x64.msu" -f:* c:\temp\cabfiles

نصب Internet Explorer 11 core installation package

در این قسمت باید فایلی بنام IE 11-windows6.1-x64-en-us.exe یا IE 11-windows6.1-x86-en-us.exe را دانلود کنید سپس فایل دانلود شده را در فولدر Temp انتقال دهید سپس با دستور زیر  آن را به Cab File تبدیل کنید :

C:\temp>IE 11-windows6.1-x64-en-us.exe /x:c:\temp\cabfiles

اگر زبان دیگری مدنظر داشتید از لینک زیر زبان مورد نظر را دانلود کرده و سپس از طریق دستور زیر آن را به Cab File تبدیل می کنید :

Language packs ( https://support.microsoft.com/en-us/help/14236/language-packs#lptabs=win7 )

C:\temp>Expand "IE11-windows6.1-LanguagePack-x64.af-za.msu" -f:* c:\te mp\cabfiles

 نصب Internet Explorer 11 spelling dictionaries

در این قسمت اگر در مرحله قبلی زبان بخصوصی مثلا Fr را انتخاب کردید در این مرحله باید Spelling آن را نیز دانلود و نصب کنید و از دستور زیر باید فایل IE 11 Spelling Dictionaries ، Extend کنید :

C:\temp>Expand "IE-Spelling-fr.msu" -f:* c:\temp\cabfiles

نصب Internet Explorer 11 cumulative security update

در این قسمت باید فایل  IE11-windows6.1-KB3049563 را دانلود و با دستور زیر آن را Extend کنید :

C:\temp>Expand "IE11-Windows6.1-KB3049563-x64.msu" -f:* c:\temp\cabfiles

ساخت Batch Files

در این مرحله باید یک batch فایلی بسازید تا بتوانید آن را از طریق گروپ پالیسی در سطح سازمان Deploy کنید چون برای نصب IE11 به این پیشنیازها نیاز دارید فایل Temp را در Root درایو c اکتیودایرکتوری قرار دهید و از طریق Batch فایل تعریف کنید که کل محتوای این فولدر را در root درایو Cتمام کلاینت ها کپی کند و سپس شروع به نصب IE 11 کند :

md "c:\temp\Cabfiles"

xcopy \\Domain Controller \UpdateIE\PREQ c:\temp\Cabfiles

cd c:\temp\Cabfiles\

ECHO OFF

ECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2670838

dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2670838-x86.cab /quiet /norestart

ECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2834140

dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2834140-v2-x86.cab /quiet /norestart

ECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2639308

dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2639308-x86.cab /quiet /norestart

ECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2533623

dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2533623-x86.cab /quiet /norestart

ECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2731771

dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2731771-x86.cab /quiet /norestart

ECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2729094

dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2729094-v2-x86.cab /quiet /norestart

ECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2786081

dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2786081-x86.cab /quiet /norestart

ECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2888049

dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2888049-x86.cab /quiet /norestart

ECHO Installing IE 11 prerequisite: KB2882822

dism /online /add-package /packagepath:Windows6.1-KB2882822-x86.cab /quiet /norestart

ECHO Installing IE 11 Main Application

dism /online /add-package /packagepath:IE-Win7.cab /quiet /norestart

ECHO Installing IE cumulative security update

dism /online /add-package /package path: IE11-Windows6.1-KB3049563-x86.cab /quiet /norestart

 

بعد از ساخت Batch File ، حالا نوبت این است که این فایل را در Group Policy تعریف کنید تا در کل سازمان Deploy شود .